E-books van Chris Piens

Recent verschenen:

26 mei 2022:  PC Blues deel 66 : Standaardcombinaties, een systematische benadering - Tweede druk 2022

Dit gratis te downloaden pdf-boek bevat meer dan 800 bladzijden met standaardcombinaties, die gerangschikt zijn naar de slagroute van de eindslag. Mijn doelstelling was om alle standaardcombinaties in één boek te “vangen” en hoewel ik nog steeds met enige regelmaat wijzigingen in de verzameling aanbreng, denk ik dat die doelstelling goeddeels behaald is.

Qua praktisch nut is een verzameling van 800 bladzijden met standaardcombinaties natuurlijk voor allerlei doelen bruikbaar. Het boek is ook het begin van het bewijs dat de mogelijkheden in het damspel eindig zijn, méér standaardcombinaties zijn er niet. Maar de ontvangst van de eerste uitgave van dit boek, twee jaar geleden, was ronduit teleurstellend. Ondanks een wijd verspreid persbericht was de aandacht voor het boek minimaal. De nationale bonden en de FMJD zwegen in alle toonaarden. Zelfs de KNDB vond het niet nodig om een recensie op de website te plaatsen. Dat is toch wel een gemiste kans.

Ten opzichte van de eerste uitgave zijn een aantal fouten verbeterd en is het boek uitgebreid met meer dan 100 pagina's met combinaties. Het aantal geïdentificeerde slagmechanismes is aanzienlijk toegenomen. Hierdoor kunnen veel combinaties, waar hetzelfde slagidee in voorkomt, met elkaar verbonden worden, onafhankelijk van hun plaats op het bord. Dat maakt dit boek uniek. Niet alleen leidt dat tot verrassende inzichten, maar hiermee is het ook mogelijk om combinaties te trainen op een onconventionele manier. Als men een combinatie op één plek van het bord geleerd heeft, dan kan men vervolgens in het pdf-document via het nummer van het slagmechanisme direct dóór naar andere verschijningsvormen van datzelfde slagmechanisme, zowel op andere plekken op het bord, als in de gespiegelde vorm.

Gerrit Boom

19 april 2022: PC Blues deel 57, 74 & 75

Drie nieuwe werkjes.

In de eerste plaats vullen we een langdurig openstaand hiaat op met nummer 57. Een tweede boek met vaardigheidstesten. De diagrammen steken in een nieuw jasje. Mede - auteur : Andrew Tjon A Ong.
Nummer 74 is eveneens een tweede boek in een mini - reeks (wellicht komt er nog een derde) : Kingsrow knows it better. Verzameling standen van de website van Eric van Dusseldorp. Mooie kombinaties / winsten die de spelers ontglipt zijn in partijen.
Nummer 75 tenslotte is een meta-boek dat terugblikt op de boeken 51 tot 74. Dat hadden we ook al bij de nummers 25 en 50.

CP

22 juli 2021: Drie nieuwe delen rond de slag 26 x 10

Drie nieuwe werkjes, een drieluik eigenlijk omtrent de 26x10 - slag. Een erg aangename kombinatie. Er komen nogal wat zelfgemaakte standen in voor, vooral miniaturen (7x7).

PC Blues deel 71 : The 26x10 - Files (1)  
PC Blues deel 72 : The 26x10 - Files (2) 
PC Blues deel 73 : The 26x10 - Files (3)

CP

27 april 2021: PC Blues deel 69 &70

Opening 34-29 en Yves Vandeberg, dammer 

In deel 69 krijgen we (voor de eerste maal in de reeks) een boek over openingen, meer bepaald de 34-29 - opening. Dit boek is eigenlijk een beetje gemaakt als voorbereiding op de eigen deelname aan de BK’s 2019 en 2020.
In deel 70 het vijfde (en in principe laatste) boek gewijd aan een dammer. We hadden eerder al Janes de Vries, Oscar Verpoest, Hans Jansen en Ton Sijbrands. En nu dus Yves Vandeberg. We hopen bij deze op een zo goed als mogelijk herstel voor Yves.

 

 

PC Blues deel 1
Belgisch Kampioenschap 2009

PC Blues deel 2
Een verrassend slagmechanisme

PC Blues deel 3
Het BK van Marc De Meulenaere
BK 2010

PC Blues deel 4
Vier op een rij

PC Blues deel 5
Tien eindspelen uit de praktijk
PC Blues deel 6
Terugkeer en Jeugd
Belgisch Kampioenschap 2011
PC Blues deel 7
Zwervend aan de
Bosphorus 1

De Turkse Slag

PC Blues deel 8
Zwervend aan de

Bosphorus 2
De Turkse Slag

PC Blues deel 9
Zwervend aan de
Bosphorus 3

De Turkse Slag
PC Blues deel 10
Zwervend aan de
Bosphorus 4

De Turkse Slag
PC Blues deel 11
Waterfalls
PC Blues deel 12
Tableau !
PC Blues deel 13
Heerhugowaard Open 2011
Hans Jansen & Hein De Cokere
PC Blues deel 14
Dammen in Beneland
PC Blues deel 15
BK-reeks: Kombinaties 1
PC Blues deel 16
Saturn Blues:

Belgisch Kampioenschap 2012
PC Blues deel 17
Heerhugowaard Open  2012
De damavonturen van A. Georgiev
& Hans Janssen
PC Blues deel 18
Dammen in Nebelland
PC Blues deel 19
With a little Help
Belgisch Kampioenschap  2013
PC Blues deel 20
De (h)eerlijke damavonturen
van Janes de Vries in het BK 2013
PC Blues deel 21
Antilhue Skies (1)
Heerhugowaard Open 2013
PC Blues deel 22
Antilhue Skies (2)
Heerhugowaard Open 2013

PC Blues deel 23

BK Reeks: Kombinaties 2

PC Blues deel 24
The 25X05 files

PC Blues deel 25
Damavonturen en Metablues 1-24

PC Blues deel 26
Dammen onder Gods
wijde hemel: 

Raes Maastricht 2013-2014

PC Blues deel 27
BK 2014
en Joaquin Rodrigo

PC Blues deel 28
Take me to the Matador 1
Heerhugowaard Open 2014 
en de Belgen

PC Blues deel 29
Take me to the Matador 2

Heerhugowaard Open 2014
​en de Belgen

PC Blues deel 30
Overmachtseindspelen 1
Intro

PC Blues deel 31
Eerbetoon aan
Oscar Verpoest

PC Blues deel 32
BK 2015
en het WOO-gebeuren
 PC Blues deel 33
Woman (1)
Heerhugowaard Open 2015
 PC Blues deel 34
Woman (2)
Heerhugowaard Open 2015
 PC Blues deel 35
Polish Open Karpacz 2015
 PC Blues deel 36
Grandmasters for sale (1)
 PC Blues deel 37
Kombinaties uit de
Ned. Klubkompetitie 2014-15
 PC Blues deel 38
Kombinaties uit de
Ned. Klubkompetitie 2015-16
 PC Blues deel 39
Grandmasters for sale (2)
 PC Blues deel 40
Partners in Crime
BK 2016
 PC Blues deel 41
Kingsrow, I presume?
Overmachtseindspelen 2
 PC Blues deel 42
Grandmasters for sale (3)
PC Blues deel 43
The Bournemouth Destruction
PC Blues deel 44
Number 9 (Het BK 2017)
PC Blues deel 45
Barrage Blues en een late
(Napoleon) Bonnard (BK 2017)
PC Blues deel 46
Golubeva - Schwarzman
PC Blues deel 47
Vaardigheidstesten 1
PC Blues deel 48
Stijlvol nazomeren in HH
PC Blues deel 49
Het hoekthema

PC Blues deel 50
Damavonturen
en metablues 26-49 

PC Blues deel 51
Kombinaties uit de
Ned. Klubkompetitie 2017-18
PC Blues deel 52
PC Blues deel 53
Turquoise Tambourines (1)
PC Blues deel 54
Turquoise Tambourines (2)
PC Blues deel 55
Keep on running
(Kingsrow knows it better)
PC Blues deel 56 :
BK reeks - Kombinaties 3

PC Blues deel 57 :
Vaardigheidstesten 2

PC Blues deel 58
Kombinaties
uit de Nederlandse
Klubkompetitie 2018-2019
PC Blues deel 59 :
Peer (Het BK 2019) 
PC Blues deel 60 :
Een prachtig
Kingsrow - eindspel (1)
PC Blues deel 61 :
Een prachtig
Kingsrow - eindspel (2)
PC Blues deel 62 : 
Een prachtig
Kingsrow - eindspel (3)
PC Blues deel 63 : 
De lange mars van
Ton Sijbrands 1
PC Blues deel 64 : 
De lange mars van
​Ton Sijbrands 2
PC Blues deel 65 :
Watermolen Blues
(BK 2020)

PCBlues deel 66:
Standaardcombinaties,
een systematische aanpak
2e druk 2022 (Gerrit Boom)

PC Blues deel 67 :
WK 2003 (Mannen)
(Gerrit Boom)
PC Blues deel 68 :
WK 2003 (Vrouwen)

(Gerrit Boom)
PC Blues deel 69 : 34-29
zonder al te veel kleerscheuren
PC Blues deel 70 :
Yves Vandeberg, dammer
PC Blues deel 71 :
The 26x10 files (1)
PC Blues deel 72 :
The 26x10 files (2)
 
PC Blues deel 73 :
The 26x10 files (3)
PC Blues deel 74 :
Kingsrow knows it better (2)
PC Blues deel 75 :
Damavonturen
en Metablues 51-74
 

 

 

 

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 29-11-2022