Koninklijke Belgische Dambond

Informatie

voorzitter Alex Libbrecht alexlibbrecht@hotmail.com
secretaris Johan Demasure demasurejohan@gmail.com
wedstrijdleider Jean-Claude Fabeck  
penningmeester Jean-Claude Fabeck jc.fabeck@gmail.com

De KBDB overkoepelt de beide liga's VDSL (Vlaamse Damsport Liga) en de LFBJD (Ligue Francophone Belge du Jeu de Dames) 

Voor meer info, neem contact op met het nationaal secretariaat.

Speellokaal: VBS De Watermolen Watermolenwal 16 te 8501 Heule  -  laatst bijgewerkt: 27-03-2017